#jerma4adventurers

Jerma za avanturiste

JERMA

Projekat “Jerma za avanturiste” obuhvata niz projektih aktivnosti usmerenih ka održivom razvoju Specijalnog rezervata prirode “Jerma” i njegove okoline. Imajući u vidu specifičnost područja, biogeografsku raznovrsnost i potencijale kojima ovaj prostor raspolaže, turizam predstavlja samo jedan od načina kako pokrenuti razvoj ovog područja, učiniti ga pristupačnim za posetu, ali i zaštiti ga za buduće generacije. Povezati ljude, doživljaj i prirodu predstavlja suštinu strategije koja će biti sprovedena na ovom projektu.

Razvoj turizma na ovom području će biti zasnovan na integralnom i kompleksnom pristupu koji podjednak akcenat stavlja na pet komponenti: ostvarivanje ekonomskog profita, očuvanje životne sredine, afirmaciju socijalnog integriteta, negovanje kulturnih osobenosti lokalnog stanovništva i optimalno zadovoljenje turističkih potreba. Jedino se na takav način može ostvariti održivi razvoj (ekonomski, ekološki i kulturni), a u potpunosti zadovoljiti potreba za avanturom, adrenalinom, autentičnošću, doživljajem, istraživanjem, sticanjem novih znanja i upoznavanjem sebe. Imajući u vidu porast turističke tražnje za ovakvim ekološki odgovornim vidom turizma, može se opravdano tvrditi da SRP “Jerma” sa svim svojim potencijalima predstavlja značajnu destinaciju za avanturistička i sportsko-rekreativna putovanja.

Specijalni rezervat prirode „Jerma“ nalazi se u jugoistočnoj Srbiji i obuhvata masive Grebena i Vlaške planine kao i veći deo sliva reke Jerme. SRP „Jerma“ se prostire na teritoriji opština Babušnica, Dimitrovgrad i Pirot, na površini od 6.994,5 ha.

Rezervat čini jedinstven kompleks dolina i krečnjačkih klisura sa impozantnim liticama. Odlikuje ga izuzetna floristička i fitocenološka raznovrsnost sa prisustvom velikog broja endemičnih, retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Lepoti i atraktivnosti ovog područja doprinose izraziti geomorfološki oblici, brojni speleološki objekti, kao i interesantni i značajni hidrografski fenomeni i procesi. Karakteristični predeoni elementi, kulturno, etnološko i istorijsko nasleđe ovaj prostor čine jedinstvenim.

U okviru zaštićenog područja izdvojene su tri zone različitog stepene zaštite. U režimu zaštite prvog stepena je 13,49 odsto, u drugom 5,6 odsto i u trećem 80,91 odsto teritorije zaštićenog područja. 13. septembra 2014. godine, usvojena je Uredba kojom je proglašeno zaštićeno područje – Specijalni rezervata prirode “Jerma”.

Specijalni rezervat prirode „Jerma” poveren je na upravljanje JP „Srbijašume”

Održivi razvoj kroz odgovorni turizam u
Specijalnom rezervatu prirode “Jerma”

Avanturizam, aktivan odmor i turizam specijalnih interesa, pored svih benefita za lokalnu zajednicu, veoma su bitni za
razvoj čoveka, fizički i psihički, kroz rekreaciju, pešačenje i druge outdoor aktivnosti, boravak u prirodi, kontakt sa
biljnim i životinjskim svetom. Savremenom čoveku, a naročito deci danas nedostaje povezanost sa prirodom i
boravak u čistoj nezagađenoj sredini. Naša misija je pokrenuti povratak prirodi kroz outdoor aktivnosti, avanturističke ture,
istraživanje i promociju zdravih stilova života. Svi smo zajedno u tome, zato ovaj projekat promoviše partnerstva i umrežavanje.

Opšti cilj projekta jeste stvaranje nove, održive eko i avanturističke destinacije prepoznatljive u prekograničnom regionu Srbija-Bugarska.
Specifični ciljevi:

  • razvoj eko, avanturizma i turizma specijalnih interesa u SRP “Jerma”;
  • razvoj i popularizacija outdoor aktivnosti na zaštićenom području (pešačenje, planinarenje, sportsko penjanje, poseta pećinama, planinsko trčanje, biciklizam, kampovanje i boravak u prirodi itd.);
  • promocija partnerstva i umrežavanja kao ključnog faktora za održivi razvoj;
  • uključivanje destinacije i promocija u okviru međunarodnog projekta “International Year of Sustainable Tourism for Development 2017” koji sprovodi UNWTO (tourism4development2017.org)
  • povećanje društvenog aktivizma, volontiranja, edukacije i uključivanja mladih;
  • uključivanje lokalnih zajednica, oživljavanje ruralnih sredina i lokalne ekonomije;
  • promocija prirodnih i kulturnih potencijala zaštićenog područja.

Prostorni obuhvat projekta:
od sela Sukovo, uzvodno do Zvonačke banje; prostor koji nije u okviru zaštićenog područja kao i samo zaštićeno područje Specijalnog rezervata prirode.
Vreme realizacije projekta:
10 meseci: januar – oktobar 2017

Wake up.

kick ass.
repeat.

gradient-divider

follow us on

where we are

show on map

© . KANOPUS & BANJANAC.
POWERED BY MAKALU. ALL RIGHTS RESERVED.