Dr Miloš Popović

Bavi se ekologijom, kartiranjem i zaštitom biodiverziteta. Ne samo da je prepešačio Balkan uzduž i popreko kako bi fotaparatom škljocnuo ponekog leptira, već ga odnedavno za to i plaćaju. Miloš je definitivno pobrkao hobi sa poslom.