Nina Spasic

Spasic Nina, antipedagog. Naklonjena antičkom shvatanju harmonijskog razvoja ličnosti, težnji da se u čoveku postigne ličnost razvijenog uma, tela i srca, odnosno jedinstvo umnog, telesnog i moralnog vaspitanja, sa idejama pravičnog i dobrog kao osnovnim vaspitnim vrednostima. Na tim osnovama i sa idejom aktivnog delovanja, nastaje zajednica Dedina garaža, koja svoj rad bazira na medjusobnoj saradnji odraslih i dece, poverenju u dete, podsticanju njegovih unutrasnjih snaga i oslobađanju stvaralačkog duha. U porodičnom timu, sa suprugom Milanom Spasićem, majstorologom, održano je oko 200 garažaonica različitog sadržaja, dečijih uspona, biciklističkih akcija, izleta u prirodi i porodičnih okupljanja kao i nekoliko predstava i pozorišnih igrokaza.